Kristianne flyttet hjem til Solsiden

Etter et tilbud om 100 % stilling som fysioterapeut i Averøy kommune gikk turen hjem til Kornstad.

Kristianne flyttet hjem til Solsiden

Kristianne Bratsberg Aae er en tilbakeflytter fra Steinsgrenda. Etter tre år med pendling til videregående i Kristiansund, gikk turen til folkehøgskolen Trøndertun hvor hun gikk forstudie til dans. Planen var å bli profesjonell danser, men i løpet av dette året fant hun ut at dans var mer kjekt som hobby. Turen gikk deretter til Bergen og en fysioterapeututdannelse som varte i tre år, etterfulgt av ett års turnusarbeid i Levanger.

Unik mulighet på hjemplassen

Kristianne takket ja til stillingen, og har jobbet som fysioterapeut i Averøy kommune siden høsten 2022. Her har hun sammen med Marius Bøe og Henrik Hagerup-Jenssen startet opp et innsatsteam som ligger under Hjemmetjenesten.

– Det å få tilbud om en 100 % stilling som fysioterapeut er en unik mulighet. I tillegg fikk jeg muligheten til å starte opp et innsatsteam sammen med Marius Bøe. Vi jobber tett med tildelingstjenesten i kommunen, og bidrar til å kartlegge behovet for brukerne. Det har vært viktig for oss i teamet å vite hvilke tjenester vi kan tilby fra kommunen.

Gode samtaler med brukerne gir energi

Kristianne synes at det å ha en variert arbeidshverdag er positivt. Hun er mye ute hos brukerne og får brukt sin gode egenskap med å ha gode samtaler, noe som gir henne energi.

– Jeg og teamet er mye ute og møter sårbare mennesker. Det at vi kan bidra til en enklere hverdag gir en god følelse av at jeg har en viktig jobb.

Godt å flytte hjem til Kornstad

Etter å ha bodd både på mindre plasser og i større byer, var det godt å komme hjem til Kornstad. Her opplevde Kristianne en god mottakelse fra både venner, kjente og familie. Det at en snart 25-åring med lengre utdannelse flytter hjem så ung er ikke en hverdagskost.

– Jeg har alltid vært glad i Averøy kommune, men at jeg skulle flytte hjem så tidlig var ikke planlagt. Det var jobbmuligheten som tok det valget for meg. Det å komme hjem til trygghet og alt det Averøy har å tilby var godt.

Mye å gjøre på fritiden

På fritiden bruker Kristianne mye tid på sin interesse for hest, grønne planter og ballett ved Operaens Ballettsenter i Kristiansund.

– En positiv faktor med å flytte hjem var at jeg kunne dyrke hobbyen min for hest mye enklere. Dette har også bidratt til at jeg har tatt ekstra kurs på Universitetet i Aas som omhandler bruk av dyr i helsetjenesten, som er ekstra spennende.

Foreldrene til Kristianne har vært opptatt av uteplanter og bruk av drivhus på hjemplassen. Hun har derimot fått en lidenskap for grønne inneplanter, og overskuddet av planter havner på kontoret.

Hva fremtiden bringer for Kristianne vil tiden vise. Nå nyter hun tiden på Averøy og anbefaler varmt andre om å flytte hjem. Averøy kommune har et bredt næringsliv som gir mange muligheter for oss unge.


Fra Hommelvik til Averøy

12 april 2023

Født og oppvokst i Surnadal, men bodde i Hommelvik før valget om å flytte til Averøy ble tatt.