Søker du nye muligheter?

Averøy har et rikt og variert næringsliv spredd ut over kommunen. Her finner du mange spennende muligheter innen privat og offentlig sektor. Det innovative og fremoverlente næringslivet er stadig på jakt etter dyktige hender og kloke hoder. Kanskje finner du noe som frister?

Ledige stillinger

Velg bedrift for å se ledige stillinger

Tenk å ha en jobb som handler om å skape et godt liv for alle i Averøy!

Averøy kommune er en fremoverlent og stor kunnskaps- og kompetansebedrift der bærekraft går som en rød tråd gjennom arbeidet vårt. Kommunen er den fremste velferds- og samfunnsutvikleren i lokalsamfunnet. Planene våre er offensive, lista ligger høyt. Vi er om lag 450 ansatte, lokalitetene er nye, vi har godeog støttende ledere i et innovativt og lærende arbeidsmiljø, herlige! kollegaer, høy grad av arbeidsglede - og god kaffe. Nå vil vi ha deg med på laget!

Jurist - byggesaksbehandler

Arbeidsoppgaver: Behandle bygge - og delesaker, utslippstillatelser og klagesaker. Forberede saker for politisk behandling Utføre tilsyn og befaringer Følge opp ulovlige tiltak Veilede publikum og profesjonelle aktører Samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer

Rådgiver - avløp og miljø

Stillingens ansvarsområde er primært å sørge for at avløpsanlegg innenfor myndighetsområdet er i forskriftmessig stand, og dermed hindre forurensning av vassdrag og miljø. Arbeidet er variert og omfatter alt fra praktiske oppgaver som inspeksjon/tilsyn med avløpsanlegg til planlegging og gjennomføring av områdevis opprydning av avløpsforurensning og tilhørende saksbehandling.

Ferie- og tilkallingsvikarer - Averøy sykehjem

Vi søker vikarer og ferievikarer som har helsefaglig utdanning, erfaring eller som er i et slikt utdanningsløp. For sommeren 2023 søker vi etter: Sykepleiere, Vernepleiere eller Helsefagarbeidere, eller studenter/elever Pleieassistenter med erfaring fra, eller som har interesse for eldreomsorg Renholdere

Vikarer /Ferievikarer - Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester søker etter ferievikarer og vikarer med helsefagutdanning bakgrunn eller som er i et utdanningsløp. Hjemmesykepleien består av hjemmesykepleie samt at vi har 2 boligfellesskap.

Betonmast er et entreprenørkonsern i AF gruppen

Konsernet er sammensatt av lokale frittstående selskaper i Norge og Sverige. Betonmast Røsand har hovedsete i Averøy kommune der det naturlige hjemmemarkedet er Møre og Romsdal.

Flematec Industriservice AS arbeider primært med utvikling av fiskeforfabtikker, korn - og forfabrikker. De har også lang og bred erfaring med rørsveising i ulike materialer som svart stål, syrefast stål og aluminium. 

Langset Rør

Comfort Langset Rør AS leverer tjenester innen rørlegging, totalrenovering, varmepumper, industri, prosjekt og renovering.

MACGREGOR NORWAY AS

MacGregor er ledende innen bærekraftig maritim frakt og lasthåndtering, med en bred portefølje av produkter, tjenester og løsninger. Basert på vår omfattende olje- og gass ekspertise, har vi utviklet en sterk posisjon som leverandør av fornybare offshore energiløsninger. Fishery & Research (FAR) befinner seg på Averøy, hvor fokuset er dekkhåndtering og dekksmaskineri for fiskerisegmentet. 

Nordmøre Fiskebåt

Nordmøre Fiskebåt skal arbeide for en lønnsom, framtidsrettet og variert fiskeflåte i regionen, og en tilsvarende robust service- og leverandørindustri i marin sektor.

En aktiv støttespiller til industrien

ISO sertifisert bedrift som leverer løsninger og bemanning til offshore, skip, oppdrett og industri.

Storm Cranes

Storm Cranes produserer maritime kraner og utstyr. De satser på lokal norsk produksjon og service på egen kai.

Unika

Unika AS er en arbeidsmarkedsbedrift lokalisert på Røsand industriområdet i Averøy. 

Jangaard Export AS

Fiskeindustri

Møt Averøyingene